Bảng Giá Xe Nâng

Bảng Giá Xe Nâng

08-08-2017
01:03

BẢNG BÁO GIÁ XE NÂNG VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE

 

 LOẠI XE NÂNG  HIỆU XE NÂNG  GIÁ THUÊ XE  GIÁ BÁN XE
 REACHTRUCK ĐỨNG LÁI TOYOTA  7FB10  12.000.000 VNĐ  70.000.000 VNĐ
   TOYOTA  7FB25  12.000.000 VNĐ  70.000.000 VNĐ
  REACHTRUCK NGỒI LÁI  TOYOTA BT 1,6 - 2,0  16.000.000 VNĐ  180.000.000 VNĐ
 BA BÁNH  TOYOTA 7FB15 - 35  13.000.000 VNĐ  150.000.000 VNĐ
 BỐN BÁNH TOYOTA 7FB15 - 35  13.000.000 VNĐ  160.000.000 VNĐ
 DIESEL XĂNG, GA  TOYOTA 7FB25 - 35 15.000.000 VNĐ  200.000.000 VNĐ

 

Bình luận